Izabela Tarnowska –Zagórska

Nauczyciel języka francuskiego

II Społeczne Gimnazjum im. Małego Księcia

W Tarnobrzegu 

 

 

Przykładowy konspekt lekcji j. francuskiego

LE PETIT PRINCE

D’Antoine de Saint-Exupery

 

 

Cele lekcji

  uczeń zna:

*  rozpoznanie w tekście czasu passé simple

*  proste  formy czasu passé simple

*  słownictwo dotyczące cech i charakteru osób

*  nazwy zwierząt

uczeń rozumie:

*      tekst czytany i słuchany

uczeń potrafi

      *   formułować zdania  na temat postaw życiowych ludzi

      *  zastosować poznaną wiedzę w praktyce

      * rozpoznać formę literacką bajki

 

Metody

*      słuchanie tekstu

*      oglądanie fragmentów inscenizacji 

*      praca z tekstem

*      zabawa

 

Formy

*     praca w grupach

 

 Pomoce

magnetofon, kaseta z nagranym fragmentem bajki, kserokopie tekstu  bajki, karteczki w kopertach z przymiotnikami określającymi charakter postaci bajkowych, rekwizyty (elementy inscenizacji teatralnej)

Czas

w zależności od stopnia zaawansowania grupy od 45 do 90 min

 

Zadanie domowe z poprzedniej lekcji

Uczniowie mają przynieść zdjęcia lub obrazki różnych zwierząt – dla uzyskania różnorodności mogą wylosować ich nazwy na poprzedniej lekcji (nie pokazują nazw kolegom)


I CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

 

Przedstawienie tematu lekcji, przypomnienie postaci  Antoine de Saint-Exupery/wersja francuska/

 

II CZĘŚĆ ZASADNICZA

 

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

POLECENIA NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

Odtworzenie nagrania magnetofonowego

ECOUTEZ LES FRAGMENTS  DU TEXTE DU PETIT PRINCE

Słuchanie

Rozdanie kartek

z tekstem bajki

TEXTE A TROUS (brak czasowników w passé simple)

 i ponowne odtworzenie tekstu

COMPLETEZ LE TEXTE.

 

QUEL EST LE TEMPS GRAMMATICAL DE CES VERBES?

 

 

LISEZ LE TEXTE ET SOULIGNEZ LES MOTS INCONNUS

Uzupełnianie tekstu,

 

 

Odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

Czytanie po cichu tekstu bajki, podkreślenia nowego słownictwa

Wytłumaczenie nieznanego słownictwa, zapis na tablicy (w kolumnie)

 

Zapis nowego słownictwa w zeszycie

 

 

LISEZ LE TEXTE A HAUTE VOIX

Głośne czytanie

Przypomnienie cech charakterystycznych  dla bajki 

QUEL EST LE TRAIT CARACTERISTIQUE D’UNE FABLE?

 

Odpowiedzi

Rozdanie kartek z przymiotnikami określającymi charakter postaci bajkowych

CARACTERISEZ LES PROTAGONISTES DE CETTE FABLE A L’AIDE DES ADJECTIFS QUE VOUS  ALLEZ TROUVER DANS LES ENVELOPPES

 

COPIEZ LES NOUVEAUX ADJECTIFS DANS LE CAHIER

Odpowiedzi

 

Charakterystyka postaci bajkowych

 

Zapis w zeszycie

 

A L’AIDE DES GESTES ET DE LA MIMIQUE ESSAYEZ D’EXPRIMER LES TRAITS DE CARACTERE DE VOS ANIMAUX DONT LA PHOTO OU L’IMAGE VOUS AVEZ APPORTEZ DE LA MAISON.

LE GROUPE QUI RECONNAITRA PLUS D’ANIMAUX SERA VAINQUEUR

Zabawa:

Uczniowie pracują w grupach, odgadują nazwy zwierząt, następnie umieszczają w widocznym miejscu ich fotografie lub obrazki

 

 

DITES-MOI, D’APRES LEUR CARACTERE,  CES ANIMAUX SONT-ILS PLUTOT RENARD OU SERPENT

POURQUOI?

Odpowiedzi indywidualne

 

 

 

 

 

III ETAP KOŃCOWY

 

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

POLECENIA NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

Ocena punktowa dla najaktywniejszych uczniów

 

QUELS VERBES,  MIS AU PASSE SIMPLE, AVEZ-VOUS RETENUS AUJOURD’HUI?

Odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

Po przeczytaniu wyrazów  nauczyciel przystępuje do usuwania ich z tablicy jednego po drugim

 

REGARDEZ ENCORE LE TABLEAU ET LISEZ ENSEMBLE LES MOTS NOUVEAUX

 

Wspólne kilkakrotne czytanie serii nowych wyrazów umieszczonych uprzednio na tablicy

 

Uczniowie kontynuują „czytanie” wszystkich zapisanych pierwotnie  wyrazów, aż do momentu

czytania z całkowicie pustej tablicy

 

REGARDONS LA SCENE

Inscenizacja

Zapis na tablicy

ECRIVEZ LE DEVOIR DANS LE CAHIER

Uczniowie zapisują temat zadania domowego:

D’APRES TON CARACTERE ES  - TU PLUTOT RENARD OU  SERPENT ? POURQUOI?

ECRIS-LE EN 10 PHRASES.