MenuHistoria szkołyKalendarium 2012/2013PedagogPedagogPublikacjeProjekty unijneDla nauczycieliOfferOffre        GeschichteBiuletynMedia o nas

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Imię 
i nazwisko

Przedmiot

Opis publikacji

Zobacz

Elżbieta 
Bałata

biologia

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 
Z PROMOCJI ZDROWIA


Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i II Społeczne Gimnazjum w kwietniu 2004 r. przystąpiły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
W związku z tym zamieszczam scenariusze zajęć z promocji zdrowia dla szkoły podstawowej kl. IV-VI i gimnazjum pt. “Zdrowie - Twój przyjaciel”.


kl. IV-VI

gimnaz.

Anita Bator

dydaktyka

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ 
I DOŚWIADCZENIEM


Krótkie streszczenie organizowanych spotkań dla nauczycieli na temat prowadzenia warsztatów i lekcji otwartych.


publikacja

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE


Edukacja komunikacyjno-drogowa to zorganizowany system czynności pedagogicznych nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzieci, mający na celu dostarczenie im wiadomości o komunikacji drogowej
i uczestnictwie w niej, a także aranżowanie sytuacji wychowawczych, w tym wzorów zachowania, przygotowujących ich do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Krótko mówiąc, jest to świadomie zaplanowana i realizowana działalność nauczycieli i dzieci, obejmująca wychowanie
i samowychowanie oraz nauczanie i uczenie prawidłowego postępowania w ruchu drogowym.


publikacja

DRAMA JAKO FORMA ROZWOJU EKSPRESJI
JĘZYKOWEJ, EMOCJONALNEJ I RUCHOWEJ


Drama jest jedną z popularnych i stosowanych w nauczaniu wielu krajów technik. Termin pochodzi od greckiego słowa „drago” – działam, usiłuję. Drama bezpośrednio nawiązuje do idei prezentowanej przez Johna Dewey'a i jego koncepcji Nowego Wychowania. Chodzi w niej o uzależnienie zasad, treści i metod kształcenia od właściwości psychicznych dziecka, jego potrzeby działania, zabawy i ekspresji twórczej. W swych założeniach bliska jest również Nowoczesnej Szkole Francuskiej Technik Freineta, propagującej swobodną twórczość dziecka. Drama jest sposobem poznawania świata za pomocą działania. Jest metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela
i uczniów pozwalają kreować rzeczywistość. Opiera się na naturalnej skłonności człowieka do naśladownictwa i zabawy oraz umiejętności życia fikcją literacką. Wielkim atutem dramy jest fakt odwoływania się do indywidualności każdej jednostki ludzkiej, co sprzyja zaspokajaniu osobistych pragnień. Drama wdraża do samodzielności i aktywności. Rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną a także plastykę ciała. W dramie dziecko musi wczuć się w postać a nie tylko grać. Nauczyciel nastawia się głównie na przeżycia uczniów, co czyni poznanie bardziej trwałe. Dostarczając dziecku odpowiednich przeżyć, uczy je właściwych reakcji wobec napotykanych w życiu trudności.

Dorota Czerkies

matematyka

STEREOMETRIA Z KOMPUTEREM


Z doświadczenia wiemy, że geometria przestrzenna w szkole na lekcjach matematyki sprawia uczniom problemy. Dlatego przedstawiamy prezentację, która pozwoli Ci zapoznać się, powtórzyć, a może utrwalić wiadomości i umiejętności z zakresu graniastosłupów
i ostrosłupów. Zadania zamieszczamy zgodnie z zasadą stopniowania trudności i w sposób, który pozwoli Ci, krok po kroku, śledzić lub wykonywać poszczególne etapy rozwiązania zadania.


pobierz

publikacja

JAK POMÓC DZIECKU


Prawdopodobnie - wcześniej czy później - ktoś zaproponuje twemu synowi lub córce kieliszek wina, puszkę piwa, papierosa czy narkotyki. Warto siebie i dziecko na ten moment przygotować. Umiejętność mówienia „nie", gdy ktoś proponuje alkohol i „tak", gdy chodzi
o rzeczy fajne i zdrowe — to coś, czego dziecko powinno i może nauczyć się w domu.
Dziesięć sposobów, żeby pomóc dziecku.

Justyna Jarecka-Chmielowska

dyplom

Za opiekę nad projektem edukacyjnym Tarnobrzeski Rynek zwierciadłem dziejów miasta realizowanego w ramach programu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 
i Gazety Wyborczej UCZNIOWIE Z KLASĄ

Grzegorz Kopański

CD Audio

Program do odtwarzania płyt CD

grafika komputerowa

GALERIA


Obrazy i animacje wykonane przez nauczyciela informatyki w programie Cinema 4D i Blender oraz najciekawsze prace wykonane w Corel Draw.

wejdź

gra komputerowa

DESTRUKTOR


Gra komputerowa wykonana w programie Multimedia Fusion Pro 1.5.
Jest to typowa zręcznościówka z serii gier arkanoidowych, do której dodałem kilka nowych elementów oraz wzbogaciłem o dynamiczne animacje. Gra zawiera 3 światy kończące się walką z boss`em.

WYMAGANIA:
Procesor 600MHz (zalecane min. 800MHz), 64 MB RAM, karta grafiki obsługująca Direct X

ZRZUTY EKRANU:
des1m des2m des3m des4m

destruktorico02
pobierz
(42 MB)

publikacja

GIMP TUTORIALS


11 kompletnych ćwiczeń wykonania ciekawych projektów graficznych, przygotowanych
w ramach programu SOCRATES COMENIUS (12-16.11.2008 r.). Publikacja opracowana
w języku angielskim.

biuletyny,
kolejne wydania

biuletyn_1m
wyd. 1

biuletyn_2m
wyd. 2

biuletyn_3m

 wyd. 3

biuletyn_4m
wyd. 4

biuletyn_5m
wyd. 5

biuletyn_6m
wyd. 6

biuletyn_7m
wyd. 7

biuletyn_8m
wyd. 8

biuletyn_9m
wyd. 9

Sławomir Partyka

opracowanie

WSKAZANIA DO PRACY DLA
NAUCZYCIELI (W PIGUŁCE) 
Z UCZNIAMI Z DYSFUNKCJAMI


Opracowanie zawiera bardzo ważne wskazówki do pracy z uczniami posiadającymi następujące dysfunkcje: autyzm, zespól Aspergera, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, zespół Downa, niedosłuch, niedowidzenie

Anita Bator

Anita Woźniak

Beata Dzikowska

publikacja

SŁONECZNA SZKOŁA


Charakterystyka zestawu edukacyjnego dla nauczania zintegrowanego w klasach I-III. 
Zestawu edukacyjnego nie da się omówić traktując odrębnie każdy zeszyt lub podręcznik, gdyż stanowią one spójny element nierozerwalnej całości. Komplet podręczników i kart pracy „Słoneczna szkoła” zawiera zsynchronizowany materiał do realizacji wszystkich obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej dla tego etapu kształcenia. Obszary integracji i treści kształcenia zamieszczone w opracowaniu wyznaczają cele szczegółowe „Programu nauczania zintegrowanego” autorstwa E. Kagan, M. Buczek, K. Sikory zatwierdzonego przez MENiS pod nr DKW 4014-257/99.

Izabela Tarnowska
-Zagórska

konspekt

PRZYKŁADOWY KONSPEKT LEKCJI 
JĘZYKA FRANCUSKIEGO