MenuHomeKontaktRekrutacjaKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFotoŚwietlicaProjekty unijneStypendia

Dokumenty        Standardy nauczania      Dla rodziców       Archiwum (2012-2017) 

 

 

 

 

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith

 

 

Oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej

 

im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

 

Dwujęzyczność (bilingwizm) to umiejętność posługiwania się wszystkimi sprawnościami językowymi zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Osoby dwujęzyczne używają ich w takim samym stopniu, w mowie i piśmie.

 

Na czym polega nauka w oddziale dwujęzycznym?

 

Uczniowie oddziału dwujęzycznego (nauka w takim oddziale rozpoczyna się klasie VII, maksymalna liczba uczniów 18) uczęszczają na zajęcia prowadzone w języku polskim oraz w drugim języku, języku angielskim (w kl. VII - VIII - 5 h/tygodniowo, plus zajęcia z native speaker'em). Oznacza to, że oprócz zwiększonej liczby godzin języka obcego, wybrane przedmioty prowadzone są po angielsku.

 

Należą do nich:

 

1.       matematyka (w kl. VII),

2.       informatyka ( w kl. VII), 

3.       biologia (w kl. VIII),

4.       historia (w kl. VIII).

 

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

 

- Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

- Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego.

- Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkole ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

- Stosowanie języka obcego w sposób biegły i automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

 

 

Zalety i korzyści nauczania dwujęzycznego:

 

- wszechstronny rozwój ucznia poprzez codzienny kontakt z językiem obcym, otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi,

- sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego poprzez obcowanie z autentycznym językiem,

- język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim staje się narzędziem zdobywania wiedzy z zakresu innych przedmiotów,

- poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym,

- nauka w oddziale dwujęzycznym może być doskonałym przygotowaniem do nauki w klasie dwujęzycznej w liceum,

- nauka w klasie dwujęzycznej w liceum może być przygotowaniem do matury dwujęzycznej,  do zdobycia certyfikatów językowych, a przed wszystkim do studiów w języku obcym w Polsce i za granicą.

 

Wymagania dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego:


Rodzice (opiekunowie prawni) składają deklarację wraz z załącznikiem (deklaracje są do odebrania w sekretariacie szkoły). Chętni uczniowie są zobowiązani do podejścia do testu predyspozycji językowych w języku polskim (test pisemny) oraz w języku angielskim (test pisemny i ustny), który odbędzie się 7 czerwca 2019 r. Test sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte podczas całego procesu edukacji.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do dn. 24 maja 2019 r.

 

Proces rekrutacji:

 

Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę wyniki z testu oraz ocenę z pierwszego semestru klasy VI. Spośród zgłoszonych osób wybieramy 18 uczniów z najlepszym wynikiem. W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły.

 

 

Wszelkich informacji udziela koordynator ds. języków obcych mgr Elżbieta Szczesiak.

 

 

...................................................................................................................................................................................