MenuHomeKontaktRekrutacjaKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFotoKlasa "0"ŚwietlicaProjekty unijne

 

Dokumenty    Standardy nauczania  |  Dla rodziców  |   Archiwum (2012-2017) 
 

 

 

 

   ...................................................................................................................................................................................

Zespół Szkół Społecznych nr 2

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego 3

tel. 158234175

 

                                                               „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,

                                                            jaki można dać dziecku, jest wykształcenie.” 

                                                                                                              Arystoteles

 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia to najlepszy wybór!

 

W klasach 0-III zapewniamy:

 •  pracę w mało licznych grupach pod kierunkiem doświadczonych, twórczych nauczycieli;

 •  przyjazną atmosferę, duże poczucie bezpieczeństwa;

 •  wszechstronną pomoc ze strony specjalistów w rozwijaniu uzdolnień i zaspokajaniu specyficznych potrzeb dzieci – wsparcie psychologa ogólnego i specjalnego, logopedy, terapeuty ds. kontroli emocji i umiejętności społecznych, instruktora gimnastyki korekcyjnej;

 •  możliwość rozwijania zainteresowań – już od klasy „0” oferujemy kółka: teatralne, taneczne, wokalne, sportowe.

 

 

Od klasy „0” oferujemy:

język angielski – 3 x w tygodniu,

informatyka – 1 x w tygodniu,

pływanie - 1 x w tygodniu.

 

Od klasy I oferujemy:

język angielski – 4 x w tygodniu,

zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu (od klasy III),

informatyka  –  2 x w tygodniu,

pływanie  – 2 x w tygodniu,

    NOWOŚĆ – zajęcia artystyczne,

opiekę w świetlicy w godz. 6.00 – 16.30.

 

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania poszczególnych przedmiotów, przygotowanie do testu ósmoklasisty;

 • lekcje aktywizujące uczniów, prowadzone przez otwartych, pełnych nowatorskich pomysłów nauczycieli;

 • pełne zaangażowania działania wychowawcze (zwracanie uwagi na kulturę osobistą uczniów i ich poprawne zachowanie,  wpajanie wartości ) poparte ścisłą i życzliwą współpracą z rodzicami;

 • przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się, rozwojowi i twórczej pracy, zdobywaniu sukcesów przez uczniów (w tym uczniów
  z dysfunkcjami i mniejszymi możliwościami edukacyjnymi);

 • bezpieczeństwo i opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.00 - 16.30;

 • obowiązkowe zajęcia wyróżniające nas spośród innych szkół:

język angielski – 4 x w tygodniu,

język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki od kl. IV – 2 x w tygodniu,

zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu,

    możliwość nauki od kl. VII w oddziałach dwujęzycznych,

informatyka – 2 x w tygodniu,

pływanie – 1-2 x w tygodniu,

    rozwijające liczne zajęcia sportowe,

    NOWOŚĆ – zajęcia graficzne;

 

 • rozwijanie zdolności uczniów na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do konkursów (praca z uczniem zdolnym), kółkach zainteresowań;

 • rozwijające dodatkowe zajęcia sportowe na nowej sali gimnastycznej: piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową;

 • szeroką gamę zajęć dodatkowych w ramach programów unijnych;

 • zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę;

 • wycieczki, wyjazdy ukulturalniające – do teatru, kina, na wystawy, wycieczki rowerowe i piesze, akcje społeczne i ekologiczne; wyjazdy zagraniczne, białe i zielone szkoły;

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

 

...................................................................................................................................................................................

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

 

 Podanie o przyjęcie
do Społecznej Szkoły Podstawowej

Opinia wychowawcy przedszkola

NABÓR W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

NABÓR DO KLASY I  i „0”