MenuHomeOsiągnięciaDla rodzicówSzkołaNasze praceDla maturzystyFotoKontakt

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

im. Małego Księcia

w Tarnobrzegu

 

szkoła niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej

 

Organ prowadzący:

Społeczne Towarzystwo Oświatowo - Naukowe

im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

 

Dyrektor mgr Anita Woźniak

 

Z-ca dyrektora d/s LO
mgr Izabela Tarnowska-Zagórska

Z-ca dyrektora mgr Barbara Sawicka

Z-ca dyrektora mgr Elżbieta Bałata

 

.............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Prezentacje końcoworoczne

 

 

 

 
   

 

   


  Dokumenty  │  Egzamin maturalny   │  Archiwum  │   Dla kandydatów  │  Absolwenci   │  Sport