MenuHomeKontaktRekrutacjaEgzamin gimnazjalnyKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFoto

....................................................................................................................................................................................................................................

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Opracowała: Elżbieta Bałata - zastępca dyrektora szkoły

 

Zachęcam uczniów oraz ich rodziców do korzystania ze strony www.oke.krakow.pl, gdzie w zakładce Egzamin gimnazjalny znajdują się wszelkie informacje dotyczące egzaminu. Poniżej podaję kilka ważnych linków:

 

Terminy egzaminów w 2017 r.

 

Informacja o egzaminie

 

 

Informacje ważne dla rodziców uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub pozytywną opinię rady pedagogicznej. Informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego dostarczają rodzicom wychowawcy. Do 25 listopada 2016 r. rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek wypełnić oświadczenie o akceptacji lub rezygnacji z warunków i form dostosowania sprawdzianu.

 

Komunikat o przyborach

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012+aktualizacja z 1 września 2015r.

 

Arkusze egzaminacyjne:

Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się w dziale Materiały egzaminacyjne, testy z lat poprzednich znajdują się w Archiwum pod poniższym linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051124113227341


Uczniowie nie posiadający opinii, orzeczenia oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią piszą arkusz G1;
uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - arkusz 2,
uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego arkusz 4 lub 5 /słabowidzący/, arkusz 7 /słabosłyszący/.

 

     
 
   

........................................................................................................................................................................................

<<Pozostałe wiadomości czytaj w   <<ARCHIWUM>>

   

 

Dokumenty    │   Standardy nauczania  │   Dla rodziców    Absolwenci   │   Archiwum