MenuHomeKontaktRekrutacjaEgzamin gimnazjalnyKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFoto

....................................................................................................................................................................................................................................

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018/2019

Opracowała: Elżbieta Bałata - zastępca dyrektora szkoły, na podstawie www.oke.krakow.pl oraz www.cke.gov.pl.
 

Komunikaty:

 

Informacje ważne dla rodziców uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub pozytywną opinię rady pedagogicznej. Informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego dostarczają rodzicom wychowawcy. Do 23 listopada 2018 r. rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek wypełnić oświadczenie o akceptacji lub rezygnacji z warunków i form dostosowania egzaminu.

 

Organizacja egzaminu gimnazjalnego:

O egzaminie gimnazjalnym:

Materiały egzaminacyjne

 

Uczniowie nie posiadający opinii, orzeczenia oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią piszą arkusz G...1;
uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - arkusz 2, uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego arkusz 4 lub 5 /słabowidzący/, arkusz 7 /słabosłyszący/.

 

 

     
 
   

........................................................................................................................................................................................

<<Pozostałe wiadomości czytaj w   <<ARCHIWUM>>

   

 

Dokumenty    │   Standardy nauczania  │   Dla rodziców    Absolwenci   │   Archiwum